คำว่า ' มกรกุณฑล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dragon-shaped earrings
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยนับ : ข้าง
ความหมายภาษาไทย : เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ