คำว่า ' ม.ล. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า M.L.
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Mom Luang
คำที่คล้ายกัน : หม่อมหลวง
ความหมายภาษาไทย : คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ