คำว่า ' ม.จ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า His Serene Highness
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Her Serene Highness
คำที่คล้ายกัน : หม่อมเจ้า
ตัวอย่างประโยค : หม่อมเจ้ารัชฎาภิเษกโสภณกุลจะย้ายไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมใหม่ ในอีก 3-4 วันข้างหน้า
ความหมายภาษาไทย : คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ