คำว่า ' เภสัชพฤกษศาสตร์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pharmaceutical botany
ความหมายภาษาไทย : วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยพืชที่ใช้เป็นยา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ