คำว่า ' มอมเมา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lead astray
ตัวอย่างประโยค : เด็กที่มาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น มักจะถูกมอมเมาได้ง่ายกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่น
ความหมายภาษาไทย : ทำให้หลงผิด, ทำให้หมกมุ่นในทางที่ผิด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ