คำว่า ' ภูมิฐาน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be grand
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be elegant; be dignified; be majestic
คำที่คล้ายกัน : สง่าผ่าเผย, สง่า
คำตรงกันข้าม : ซอมซ่อ
ตัวอย่างประโยค : บ้านของเธอภูมิฐานใหญ่โตมองดูเหมือนคฤหาสน์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ