คำว่า ' ภูภุช ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า king
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : monarch
คำที่คล้ายกัน : ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ