คำว่า ' ภูธร 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mountain
คำที่คล้ายกัน : ภูเขา
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
หน่วยนับ : ลูก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ