คำว่า ' ภูธร 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า king
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : monarch
คำที่คล้ายกัน : พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ