คำว่า ' ออ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crowd
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : collect; gather around; throng
ตัวอย่างประโยค : คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง
ความหมายภาษาไทย : รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ