คำว่า ' อโหสิ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า forgive
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pardon; exonerate
คำที่คล้ายกัน : ให้อภัย
ตัวอย่างประโยค : ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา
ความหมายภาษาไทย : เลิกแล้วต่อกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ