คำว่า ' อย่างใด ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า somehow
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : in some way; by some means
ตัวอย่างประโยค : เขามิได้รับสิทธิพิเศษอย่างใดในการเข้าทำงานเลย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ