คำว่า ' อกสั่นขวัญแขวน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tremble with fright
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : frighten; scare
ตัวอย่างประโยค : เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน
ความหมายภาษาไทย : ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ