คำว่า ' อก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า soul
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : spirit
คำที่คล้ายกัน : ใจ, จิตใจ
ตัวอย่างประโยค : ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ