คำว่า ' อก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า breast
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bosom; bust
คำที่คล้ายกัน : หน้าอก, ทรวงอก
ตัวอย่างประโยค : การตกจากที่สูงและหกล้มรุนแรงอาจทำอันตรายต่อแนวอกของกระดูก
ความหมายภาษาไทย : ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอและท้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ