คำว่า ' เหมาะเหม็ง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า appropriately
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : properly
คำที่คล้ายกัน : พอดิบพอดี
ตัวอย่างประโยค : บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ