คำว่า ' หิน 2 ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hard
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : difficult; intricate; thorny; complicated
คำที่คล้ายกัน : ยาก
คำตรงกันข้าม : ง่าย
รากศัพท์ : (ปาก)
ตัวอย่างประโยค : เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ