คำว่า ' หัวเก่า ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า conservative
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : old-fashioned
คำที่คล้ายกัน : หัวโบราณ, คร่ำครึ, ล้าสมัย
คำตรงกันข้าม : หัวสมัยใหม่, ทันสมัย
ตัวอย่างประโยค : ประธานาธิบดีกอร์บาชอฟถูกต่อต้านจากผู้นำพรรคหัวเก่า ที่มองว่า เขาเป็นผู้ทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ และทำลายสังคมนิยมในประเทศ
ความหมายภาษาไทย : ที่นิยมตามแบบเก่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ