คำว่า ' หอบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gasp for breath
ตัวอย่างประโยค : เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน
ความหมายภาษาไทย : หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ