คำว่า ' ห้องพัก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า recreation room
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lounge; waiting room
หน่วยนับ : ห้อง
ตัวอย่างประโยค : การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น
ความหมายภาษาไทย : ห้องสำหรับพักผ่อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ