คำว่า ' หวง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be grudge
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be possessive
คำที่คล้ายกัน : ตระหนี่, งก
คำตรงกันข้าม : เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี
ตัวอย่างประโยค : หล่อนหวงลูกยังกับงูจงอางห่วงไข่
ความหมายภาษาไทย : ไม่อยากให้, สงวนไว้, กันไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ