คำว่า ' หลายเท่า ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า many times (e.g. the number of)
ตัวอย่างประโยค : ในจำนวนผู้ที่แสดงความจำนงอยากจะเป็นนักการเมือง มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหลายเท่า
ความหมายภาษาไทย : เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่มีอยู่เดิมเป็นจำนวนมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ