คำว่า ' หร็อมแหร็ม ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sparsely
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : scantly; sparely
คำที่คล้ายกัน : หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ
ตัวอย่างประโยค : บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม
ความหมายภาษาไทย : มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ