คำว่า ' หกล้ม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fall
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : collapse
คำที่คล้ายกัน : หกคะเมน, ล้ม
ตัวอย่างประโยค : เขาหกล้มจนเอ็นเหนือเข่าฉีก
ความหมายภาษาไทย : ล้มลง, พลาดลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ