คำว่า ' หกกลับ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า return




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ