คำว่า ' สำส่อน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be promiscuous
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be licentious; be a libertine
ตัวอย่างประโยค : เพราะเขาสำส่อน เขาจึงติดโรคร้ายแรงนี้มา
ความหมายภาษาไทย : ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ