คำว่า ' สมาชิกสภา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Member of Parliament
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : MP; Representative
หน่วยนับ : คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค : ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ