คำว่า ' สละ 3 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า leave
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : abandon; discard; forsake; relinquish; cast off
คำที่คล้ายกัน : ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง
ตัวอย่างประโยค : เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ