คำว่า ' สด ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า live
ตัวอย่างประโยค : การปราศรัยครั้งนี้ ถ่ายทอดสดออกทีวีไปทั่วโลก
ความหมายภาษาไทย : มีเกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ