คำว่า ' ศพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า corpse
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : carcass; dead body; remains; stiff; cadaver
หน่วยนับ : ศพ
ตัวอย่างประโยค : เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของผู้ต้องหาไปยังแผนกนิติเวชแล้ว
ความหมายภาษาไทย : ร่างคนที่ตายแล้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ