คำว่า ' วงกลม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า circle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ring; orb; globe; sphere
ตัวอย่างประโยค : โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้
ความหมายภาษาไทย : รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ