คำว่า ' วกไปวนมา ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า in a roundabout way
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : about the bush
คำที่คล้ายกัน : วกวน
ตัวอย่างประโยค : เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่
ความหมายภาษาไทย : อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ