คำว่า ' ลำแข้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า shin
คำที่คล้ายกัน : ปลีแข้ง
ตัวอย่างประโยค : ลำแข้งผมเขียวไปทั้งแถบเพราะโดนลูกบอลอัดใส่
ความหมายภาษาไทย : ส่วนยาวของแข้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ