คำว่า ' โรงพัก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า police station
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : station house
คำที่คล้ายกัน : สถานีตำรวจ
หน่วยนับ : แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค : ตำรวจทุกนายบนโรงพักได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานอย่างฉุกเฉิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ