คำว่า ' แรงงาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า work
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : labour
คำที่คล้ายกัน : กำลัง
ตัวอย่างประโยค : การพัฒนาโปรแกรมเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก
ความหมายภาษาไทย : ความสามารถในการทำงาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ