คำว่า ' ฮา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า laugh
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : chuckle; chortle
ตัวอย่างประโยค : ผู้ชมฮากันทั้งหอประชุม เพราะเด็กชายบ๊อบกลายเป็นท่านผู้เฒ่าบ๊อบเสียแล้ว
ความหมายภาษาไทย : หัวเราะเสียงดังพร้อมๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ