คำว่า ' อัจฉริยภาพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า genius
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : remarkable talent; remarkable aptitude
ตัวอย่างประโยค : พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน
ความหมายภาษาไทย : ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ