คำว่า ' อักษรศาสตร์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า arts
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : liberal arts; literature
ตัวอย่างประโยค : แม้ว่าเธอจะเรียนอักษรศาสตร์มาก็ตาม แต่เธอก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากพอๆ กัน
ความหมายภาษาไทย : วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ