คำว่า ' อยู่ตัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be stable
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be steady
คำที่คล้ายกัน : คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว
คำตรงกันข้าม : เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค : เด็กในวัยนี้มีการรับรู้และเข้าใจในตัวเองค่อนข้างดีและอยู่ตัว
ความหมายภาษาไทย : ถึงระดับที่คงตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ