คำว่า ' วงการทหาร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า military
คำที่คล้ายกัน : แวดวงทหาร
หน่วยนับ : วงการ
ตัวอย่างประโยค : นายทหารคนนี้กระทำตัวเป็นรอยด่างของวงการทหาร สมควรได้รับการลงโทษ
ความหมายภาษาไทย : หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เป็นทหาร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ