คำว่า ' วงการกฎหมาย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal profession
คำที่คล้ายกัน : แวดวงกฎหมาย
หน่วยนับ : วงการ
ตัวอย่างประโยค : พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร
ความหมายภาษาไทย : หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ