คำว่า ' อกสามศอก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า broad-chested
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : able-bodied; full-grown; masculine; virile
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นผู้ชายอกสามศอก แต่หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้
ความหมายภาษาไทย : ลักษณะผู้ชายที่มีร่างใหญ่โต แข็งแรง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ