คำว่า ' เหว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า abyss
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : chasm; gorge
หน่วยนับ : เหว
ตัวอย่างประโยค : ค้างคาวเล็กที่หากินลูกไม้บางชนิดชอบอยู่ในถ้ำหรือในเหว
ความหมายภาษาไทย : ช่องลึกลงไปในภูเขา, ช่องลึกหว่างเขา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ