คำว่า ' ห้องนั่งเล่น ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า living room
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : parlour
หน่วยนับ : ห้อง
ตัวอย่างประโยค : ห้องนั่งเล่นในบ้านท่านเป็นที่ใช้ทำกิจกรรมนานาชนิด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ