คำว่า ' หนหน้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า next
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : next time
คำที่คล้ายกัน : คราวหน้า, ครั้งหน้า
คำตรงกันข้าม : หนหลัง
ตัวอย่างประโยค : การเปลี่ยนแปลงหนหน้าของพรรคจะเป็นนโยบายของหัวหน้าพรรคคนใหม่




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ