คำว่า ' สั่งเสีย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า admonish
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : exhort; urge; advise
คำที่คล้ายกัน : เตือน, กำชับ
ตัวอย่างประโยค : แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่
ความหมายภาษาไทย : บอกให้เข้าใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ