คำว่า ' สมัยปัจจุบัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the present
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : present time; present moment; now
คำที่คล้ายกัน : ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้
ตัวอย่างประโยค : มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันว่า มนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ