คำว่า ' สบู่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า soap
รากศัพท์ : (โปรตุเกส)
หน่วยนับ : ก้อน
ตัวอย่างประโยค : แม่หัดให้เราอุ้มน้อง ตักน้ำอาบให้น้องและถูสบู่ให้น้อง
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่ผลิตขึ้นโดยนำไขสัตว์ หรือน้ำมันพืชมะกอกไปต้มกับด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะได้สบู่แข็ง หรือนำไปต้มกับด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จะได้สบู่อ่อน ใช้ชำระล้างและซักฟอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ