คำว่า ' วงกว้าง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า wide area
คำตรงกันข้าม : วงแคบ
ตัวอย่างประโยค : สื่อมวลชนนำข้อมูลต่างๆ มาเปิดเผยให้ทราบกันในวงกว้างเพื่อประโยชน์ต่อไป
ความหมายภาษาไทย : ขอบเขตอันกว้างขวาง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ