คำว่า ' ศิลป์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า art
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : arts; artistic work; craft
คำที่คล้ายกัน : ศิลป
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : ผ้าม่านสีแดงมีตัวหนังสือสีขาวติดอยู่อย่างมีศิลป์ สวยงาม เป็นระเบียบ
ความหมายภาษาไทย : ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ